تجزیه و تحلیل تلقیح مستقیم تست مایع ظرفشویی پلاتینیوم اوه ضد باکتریایی!

تجزیه و تحلیل تلقیح مستقیم تست مایع ظرفشویی پلاتینیوم اوه ضد باکتریایی بر روی دستمال مرطوب با آب (0.0٪) یا محلول شوینده حاوی غلظت های مختلف OEO رقیق شده با آب مقطر  است.

ما برای شما آن را به شرح زیر بیان نموده ایم: 1/16، 1/10، 1/8، و 1/5 (w/w) در آزمایش‌هایی که با تعداد 107 CFU/ml انجام شد.

 تعداد E. coli تقریباً 1.5 لیتر CFU در هر دستمال مرطوب کاهش یافت، در حالی که استافیلوکوکوس اورئوس تقریباً 4 لیتر کاهش یافت CFU در هر دستمال مرطوب است.

مایع ظرفشویی

تعداد باکتری روی دستمال مرطوب با 0.8٪ OEO غیرقابل شناسایی بود E. coliمقاومت بیشتری داشت و تقریباً 2.6 و 3 لیتر CFU در هر دستمال مرطوب به ترتیب در 0.8٪ و 1.0٪ OEO کاهش یافت. هیچ عامل بیماری زایی تحت تیمار با 1.6% OEO مشاهده نشد.

نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه Rhoades و همکاران متفاوت بود رودس و همکاران گزارش دادند که استافیلوکوس اورئوس موجود در مایع ظرفشویی پلاتینیوم اوه تحت درمان با 0.05٪ و 1٪ (v/v) OEO غیرقابل شناسایی بودند.

این را می توان غیر از تفاوت کارواکرول – ترکیب اصلی ضد باکتری در OEO، فرمولاسیون صابون یا سورفکتانت ها ممکن است متفاوتی در بهبود خواص ضد باکتریایی OEO داشته باشد، حدس زد.

علاوه بر این، روش استفاده برای بیان OEO در این مطالعه با روش مورد استفاده در مطالعه تحقیقاتی راجع کیفیت مایع ظرفشویی متفاوت بود.

به طور خاص، در این مطالعه، OEO در درصد جرمی بیان شد، در حالی که غلظت مایع ظرفشویی در درصد حجمی بیان شد.

تجزیه و تحلیل تعداد باکتری برای مواد شوینده آماده شده

شمارش باکتری تحت درمان با OD-2 در داخل مقاله مایع ظرفشویی آورده شده است.

تعداد کلنی های باکتریایی مواد شوینده ضد باکتری/باکتریوستاتیک کمتر از 200 CFU/ml لازم بود.

 میانگین تعداد کلنی های باکتری برای نمونه OD-2 0 CFU/ml در نسبت های مختلف رقت بود.

هیچ کلونی در گروه کنترل مثبت مایع ظرفشویی مشاهده نشد نتایج نشان داد که مواد شوینده به الزامات استاندارد رسیده است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.